Nowe Inicjatywy

Firma „Mars-Waldi” mając na uwadze dobrostan zwierząt i jakość używanych surowców, podjęła decyzję o dołączeniu do inicjatywy „Polska bez klatek” i rezygnacji z używania jaj pochodzących z  chowu klatkowego oraz wszelkich składników i komponentów pochodzących z jaj tego typu chowu do 2025 roku.